“Manufacturers selling direct to consumer is the fastest growing online retail channel”
– Internet Retailer

6 redenen waarom fabrikanten voor directe online sales kiezen

Directe verkoop door fabrikanten aan consumenten is hot! Dit heeft een aantal redenen: 67% van de online shoppersverwacht dat zij in de toekomst direct bij de fabrikant gaat kopen. De opkomst van huismerken zet de positie van A-merken meer onder druk. Daarnaast zorgt de crisis ervoor dat er minder marge overblijft voor verkoop via retailers.

Traditioneel denken we dat omzet de belangrijkste reden voor fabrikanten is voor het exploiteren van een eigen webshop, maar er zijn ook andere overwegingen om een direct online distributiekanaal op te zetten. Ik bespreek zes redenen voor fabrikanten om te kiezen voor directe sales.

directe online verkoop

1. Het verkrijgen van consumenteninzichten

De kracht van fabrikanten is het creëren van sterke merken en producten. De expertise van de retailer is de bediening van de consumenten, zowel on-als offline. De fabrikant is veelal afhankelijk van de data van deze retailers voor consumenteninzichten. Retailers hebben er belang bij om dit zo beperkt mogelijk te houden. Fabrikanten worden daarom vaak bewust afgeschermd van de consument door de retailers, die precies weten wat wel en niet verkoopt.

E-commerce is een driver voor fabrikanten om meer kwalitatief hoogwaardige consumenteninzichten te verzamelen, met als doel de producten en diensten beter op de consumentenbehoeften af te stemmen. Als de fabrikant zelf rechtstreeks gaat verkopen, kan zij zelf data van de consument, zoals fysieke kenmerken, productvoorkeur en koopgedrag, verzamelen en analyseren.

2. Het versterken van je brand equity

A-merken ervaren steeds meer concurrentie van verschillende merken die online direct of via e-tailers beschikbaar zijn. Voor de eindconsument is het vaak lastig te beoordelen of ze online daadwerkelijk te maken hebben met het product van een A-merk of juist een B-product. Daarnaast zien ik vaak dat e-tailers het A-merk online anders positioneren (met eigen visuals en tekst) en hiermee sterk afbreuk kunnen doen aan het imago van het A-merk.

E-commerce is een driver om een sterk merk te creëren en te behouden. De fabrikant krijgt met een eigen online kanaal de regie over de identiteit van het merk. Zij kan met diverse online marketing-middelen, zoals search marketing, social media en e-mail campagnes, meer brand awareness ontwikkelen. Daarnaast kan de fabrikant online de juiste merkelementen inzetten, zoals belangrijke corporate- en productinformatie, om het imago van het merk te versterken. De nieuwe e-commerce-site biedt ook kansen om met onderscheidende producten, functionaliteiten en content de interactie met het merk te vergroten.

3. Innovatie realiseren

De fabrikant moet continu innoveren om haar merk relevant te houden voor de consument en hem te verleiden om het merk te kopen. In dit geval is een eigen webshop uitermate geschikt om nieuwe (service)-functionaliteiten, proposities of business-modellen (bijvoorbeeld een abonnementsmodel) aan te bieden.

E-commerce is een driver voor product- en service-innovatie. De eigen webshop stelt fabrikanten in staat om de consument meer te betrekken bij innovatie, bijvoorbeeld met crowdsourcing of customization.

4. Category management toepassen

De fabrikant blijft zijn product- en dienstaanbod optimaliseren om in te spelen op de (veranderende) consumentenbehoeften. E-commerce is een driver om product- en dienstextensies of nieuwe producten te introduceren die de (r)etailer juist (nog) niet in het assortiment heeft. De fabrikant kan de webshop bijvoorbeeld als testcase gebruiken voordat zij de producten via retailkanalen aanbiedt. Ook is een online direct saleskanaal uitermate geschikt voor verkopen van een grote hoeveelheid niche-producten (long tail-model).

5. Service verhogen

Het verlenen van excellente service is vaak een onderscheidende propositie van A-merken, zie bijvoorbeeld de 24/7 careline van Nutricia. Daarnaast besteden retailers steeds meer service uit aan de fabrikant, om de eigen marges hoog te houden. Voor de consument is het dan ook een logische stap om met hun service-vraag direct naar de fabrikant te gaan.

E-commerce is een driver voor fabrikanten om in de service-behoeften van consumenten (gemak en advies) te voorzien, door bijvoorbeeld de verkoop van accessoires en onderdelen van producten.

6. Stijgende transacties

De aanhoudende crisis en het lage consumentenvertrouwen hebben weinig effect op online consumentenbestedingen. Deze stijgen in 2012 opnieuw met 9% ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei komt vooral door de toename van het aantal bestellingen. In 2012 zijn 88 miljoen orders geplaatst, 13% meer dan in 2011. Consumenten verwachten daarnaast in de toekomst steeds vaker rechtstreeks bij de fabrikant te kunnen kopen.

E-commerce is de driver om via directe online sales marktaandeel op andere spelers te veroveren. Daarnaast is het mogelijk om meer marge te krijgen op de verkoop van producten, als er een schakel uit de keten verdwijnt. Ik zie ook vaak dat A-merken online een bepaalde propositie uitbuiten, zoals het accent leggen op de verkoop van bulkproducten.

Nu is het moment

Kortom, nu is het moment dat fabrikanten niet langer kunnen wachten om rechtstreeks aan de eindconsument te gaan verkopen. Menig fabrikant zal bang zijn voor kanaalconflicten. Die zijn vaak te vermijden, maar soms ook nodig. Onze verwachting is echter dat kanaalconflicten minder gaan spelen, omdat de retailer vaker accepteert dat de fabrikant rechtstreeks gaat verkopen.

Denk als fabrikant niet alleen aan omzet als de enige driver voor het opzetten van een direct online saleskanaal. De overige vijf drivers spelen namelijk ook een grote rol in de beslissing om een direct online distributiekanaal te openen, want zij voegen veel waarde toe at the bottom line.

– Marijke van Moll: digital strategy consultant bij Jungle Minds

Get In Touch

Laat je naam en je vraag of opmerking hier achter zodat we gezamenlijk deze kans kunnen invullen.